Thurø Sangkors hjemmeside

Der er rundsendt Indkaldelse til generalforsamling og korsang:
 
Mandag d. 26 oktober, kl. 19.00 på Thurø skole.
 
Allerede før sommerferien reserverede vi det store midterlokale i D bygningen på skolen, men advarende meldinger om fællesskab m. sang, har skubbet en opstart foran os.
Vi har prøveopstillet i lokalet, og i forbindelse med andre tiltag, mener bestyrelsen det er forsvarligt, i forbindelse m. generalforsamlingen, at præsentere rammerne for koret.
Korleder Erik er dog, af familie- og arbejdsmæssige grunde, ikke tryg ved ideen, så han sidder over, indtil coronatruslen er drevet over.
Vi har derfor aftalt med en musikstuderende på Den frie lærerskole: Jonathan Sørensen, om at være vikar i en periode, så vi får stemmerne på gled og holder repertoire ved lige.
Der er ikke udsigt til koncerter – men vi er selvfølgelig åbne for evt. muligheder.
Alt afhænger dog af opbakningen, som vi regner med, at få et indtryk af d. 26 oktober. Der rundsendes mail om de noder oa. koret bør medbringe.
Thurø Sangkor julen 2019

webmaster: Svend Heide

email: rasvheide@gmail.com