For evt. nye medlemmer

1: Hvordan bliver jeg medlem af koret:

Koret har kun plads til få nye medlemmer, og de, der starter op, skal helst passe ind i en stemmegruppe, som har brug for at blive opsuppleret.

 

 

Derfor vil en snak med korlederen afgøre, om du passer ind lige nu.

Men du kan få en ide om koret, og hvordan vi synger, ved at møde op

en øveaften kl. 19 og se os an (se kalender). De fleste nye kommer

den første gang efter sommerferien eller første gang efter juleferien.

Hvis du efterfølgende vil melde dig formelt ind, skal du henvende dig

til formanden.

 

 

2: Hvad koster det at være medlem af koret:

Thurø Sangkor er en forening, hvor vi betaler kontingent. Se dette.

 

3: Hvad med noder og sangtekster:

Du får udleveret noder/sangtekster som en del af kontingentet.

Der kan hentes noder samt lyttes/ øves via Dropbox, som du får adgang til ved indmelding i koret. 

 

4: Skal jeg kunne læse noder?

Det er ikke nødvendigt at kunne noder, selv om det er en fordel.

Du skal være god til at synge, men vi holder ikke adgangsprøver e.l.

 

 

5: Hvad synger vi i koret ?

De sidste 5 år har vi haft et alsidigt program med en blanding af klassisk, rytmisk, soul og gospel. Vores korleder Erik Stent Pedersen vil selvfølgelig sætte rammen for, hvilke satser vi får på programmet fremover; men koret har et ønske om at fortsætte ad denne sti og 'at være med på noderne'. Vi er et kor, hvor vi er lydhøre over for hinanden med respekt og accept, og det er 'tilladt' at ytre ønsker.

Dog tilpasses repertoiret også efter de arrangementer, vi skal deltage i.

Ved start og slut på en sangaften synger vi fra højskolesangbogen.

Til jul synger vi traditionelle julesange.

  

6: Arrangementer:

Når der er lejlighed til det, er Thurø Sangkor med til arrangementer,

hvor enten vi selv eller flere kor synger (se arrangementer).

Til jul har vi som regel to arrangementer, hvoraf det ene er på Thurøhus.

 

7: 

Fast øveaften: Mandage kl. 19 – 21.30 i aktivitetscentret på Thurøhus, Bergmannsvej 17, Thurø.
Indlagt kaffepause.
Sæson: September – Maj (div. ferier undtaget)
Kontakt: Formand Karin M. Grosen – mobil: 3064 1494 

 

...

 

 

opdateret okt.18