Generalforsamling 8.oktober 2018

Generalforsamling

Thurø Sangkor d. 26. oktober 2020 kl. 19

Sted: Thurø Skole

 

 

 • Valg af dirigent og referent. 

 • Godkendelse af dagsorden. 

 • Formandens beretning. 

 • Kommentarer og godkendelse. 

 • Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Mette Skov 

 • Indkomne forslag modtages senest d. 22.10. 

 • Valg til bestyrelsen for 2 år:

  • Ny bestyrelsesmedlem + ny suppleant til bestyrelsen

 

På genvalg er:

 

  • Karin M. Grosen, formand. (Svend, Jytte og Mette valgt sidste år)

 

 

 • Valg af revisor (nuværende: Niels Pöckel, bas) 

 

 • Valg er revisorsuppleant (nuværende: Elise Møllemose )

 

 • Eventuelt.

 

 

-ooo000ooo—-